Vi har på uppdrag av Rosenqvist Fastigheter AB ritat en industrilokal i Vallentuna. Fastigheten inrymmer verkstadslängor, industriförråd och handelslokaler.
Beställare: Rosenqvist Fastigheter AB
BTA: 5 780 m²
Status: Under uppbyggnad
Vy från infart