På uppdrag av Rosenqvist Fastigheter AB har vi med tätt samarbete med beställare tagit fram ett förslag på Rosenqvists huvudkontor i Rosersberg. Byggnaden kommer ha butikslokaler samt bilfirma i bottenplan och kontorslokaler i resterande plan.
Vi har formgett fasaden med hållbart byggande och sund arbetsmiljö i fokus. Platsens omgivning är dominerad av skog och därför har trä varit ett självklart materialval. Projektet är under utveckling och byggnationen planeras påbörja under 2020.
Beställare: Rosenqvist Fastigheter AB
BTA: 3 600 m²
Status: Under uppbyggnad

GRUNDPLAN

PLAN 1-3

PLAn 4