M . A . D  =  Management, Architecture & Design
Studion drivs sedan 2016 av Gustaf Boström, Robert Thimberg och Carolina Egenaes Angarita. Vi strävar efter att skapa arkitektur som håller över tid – genom tidlös design, miljömedvetenhet och en stark relevans i sin kontext. 
Öppenhet, dialog och samarbete genomsyrar alla våra projekt, i vilka vi tillsammans arbetar mot samma mål och budget för att uppnå ett lyckat resultat. Prognosbaserad tidsplanering och tydlig ekonomisk styrning är goda hjälpmedel.
Vi har lång erfarenhet av BIM-projektering och ritar alla våra projekt i Revit Architecture®. Det är genom nära kontakt med beställaren och med ett stort engagemang, som vi skapar bra projekt lokalt och internationellt, från samhällsbyggnad till villor.