M.A.D = Management, Arkitektur och Design, vilka är de kompetenser och arbetsområden vi verkar inom. 
Studion drivs av Gustaf Boström och Robert Thimberg med bas i Uppsala. Vi strävar efter att skapa arkitektur som håller över tid – genom tidlös design, miljömedvetenhet och en stark relevans i sin kontext. 
Öppenhet, dialog och samarbete genomsyrar alla våra projekt, i vilka vi tillsammans arbetar mot samma mål och budget för att uppnå ett lyckat resultat. Prognosbaserad tidsplanering och tydlig ekonomisk styrning är goda hjälpmedel.
Vi har lång erfarenhet av BIM-projektering och ritar alla våra projekt i Revit Architecture®. Det är genom nära kontakt med beställaren och med ett stort engagemang, som vi skapar bra projekt lokalt och internationellt, från samhällsbyggnad till villor. 
Kontakta oss för att höra vad vi kan skapa tillsammans med er.