OM OSS.
M . A . D
MANAGEMENT  
⬝  ARCHITECTURE  ⬝  DESIGN
Vi är ett arkitektkontor baserat i Stockholm, Uppsala och Köpenhamn som grundades 2016 och drivs av Gustaf, Carolina och Robert. 
Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa hållbar, nutida och samtidigt tidlös arkitektur. Vi erbjuder arkitekttjänster i samtliga faser - från skiss till färdig byggnad, små och stora projekt. Vi BIM-projekterar alla våra projekt då det gynnar beställaren  ekonomiskt samt projektets kvalitet och design i sin helhet.
We are an architectural studio based in Stockholm and Copenhagen, founded in 2016 and run by Gustaf, Carolina and Robert. 
Together with our clients, we aim to create sustainable, contemporary yet timeless architecture. We offer architectural services in all phases - from sketch to finished building. By using the benefits of working with BIM, quality, design and economy is ensured throughout our projects.
TJÄNSTER.
Skiss / bygglov.
Vi värdesätter högt det analoga arbetet när vi studerar fram byggnadsvolymer och planlösningar. Genom handskisser, enkla byggnadsvolymer till detaljerade modeller och visualiseringar ger vi dig som kund möjligheten att förstå byggnadens form och egenskaper. Vi hjälper dig också att ta fram bygglovshandlingar och dokumentation som behövs när du ska söka bygglov. 
Bygghandlingsprojektering.
Från skisskedet tar vi projekt vidare genom program-, system- och bygghandlings. Tillsammans har vi lång och god erfarenhet av byggnadsprojektering. Vi håller hög BIM-standard och använder oss gärna av nya digitala medel för effektivare projektering.
Samordning.
Vi erbjuder samordningstjänster i våra projekt. Genom Solibri Model Checker får projektgruppen en övergripande bild över eventuella byggnadsproblem och förbättringsmöjligheter. Vi utför krock-checkar samt håller i samordningsmöten.

Projekteringsledning.

inredning.

VISUALISERINGAR.