Vi har i detta tävlingsförslag tagit utgångspunkt i det bergiga landskapet som präglar området runt Nationalmuseum. Vårat koncept handlar om att återanvända berget för att få tillbyggnaden att upplevas naturligt förenad med landskapet och den existerande nationalromantiska huvudbyggnaden. 
Vi föreställer oss hur man skär ut ett stycke ur berget som reser ur jorden och bildar taket. I marken lämnas ett hålrum som fylls upp med nya aktiviteter. Byggnadens fasader bekläs med sten som brutits upp från berggrunden. Stenen visar spår från borrhålen man gör vid sprängning av berg. Det andra huvudsakliga material vi valt är koppar som man finner på tak och detaljer på omkringliggande byggnader. 
Tillbyggnaden öppnar sig mot museiparken.
Markplan, Biljetthall / Museishop / Restaurang 
Plan -1, Kapprum / Foajé / Mötesrum
Koncept