Byggnadens utformning tar sin utgångspunkt ur platsens parallella placering längs med älven Rotna och dess riktning som går tvärs över mot området Finnetunet. Byggnaden sträcker sig längs älven genom en simpel uppdelning av zoner - personal, offentligt, utställning och lager. Mot älven terrasserar sig rummen långsamt och skapar en siktlinje mot Rotna. 
Undertaket böljar sig ner och öppnar mot himlen som lyser upp rummen genom genom diffusa och skarpa ljus. Inspirationen tas från det Skogsfinska "rökstugans" atmosfäriska tak. Relationen till Finnetunet gestaltas genom en kopiering av dess rumsliga organisering som transformeras till ett landskap av fält och stigar. De skär genom museet och landskapet och skapar relation mellan plats och byggnad.
EXTERIÖRA VYER
1. VY MOT ENTRÉ  /  2. VY FRÅN INNERGÅRDEN
1. VY FRÅN UTSTÄLLNINGSHALL   /   2. VY FRÅN SISTA RUMMET I UTSTÄLLNINGSHALL   /   3. VY FRÅN KORRIDOR UT MOT INNERGÅRD
1. VY FRÅN RECEPTION   /    2. VY FRÅN BIBLIOTEK, FOKUS MOT ÖVERLJUSET
SKISSER ÖVER KONCEPT OCH IDEÉR