Projektet undersöker tillvägagångssätt att aktivera Uppsalas östra å-kant. Ett kreativt center som ska möjliggöra unga kreativa människor att utveckla sina talanger och drömmar. En plats där inspiration kan spridas och nya möten uppstå. 
Centret griper tag i kajen, som idag är en parkeringsplats. Landskapet knäcker och spricker upp och blir sedan en del av byggnadens inre landskap och rumsligheter. I botten ligger verkstäder och workshops (bild 1 nedan) och är möjlig att iaktta utifrån. Från landskapet sträckers sig en lång ramp som besökare leds upp till. På andra våningen (bild 2 nedan) ligger café, auditorium, mediabibliotek och fungerar som ett offentligt plan. Auditoriet kan hissas upp och ge fri yta till andra typer av event, så som middagar eller utställningar. Högst upp i byggnaden (bild 4 nedan) är utställningshallarna placerade. Det fungerar som ett flexibelt rum där utställarna kan forma hallen efter eget behov. 
Bild 1: Workshop. Bild 2: Entréplan. Bild 3: Teknikplan. Bild 4: Utställningshall