Vi tidelades, hösten 2017 av Veidekke Uppsala, uppdraget att projektera bygghandlingar till det nya vårdboendet i området Kapellgärde, Uppsala. 
ÅWL Arkitekter: "Projektet innehåller två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, en förskola med fyra avdelningar och flera kommersiella lokaler i bottenplanet. Byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020. Projektet omfattar ena halvan av ett stort kvarter där den andra halvan består av bostäder."

CLIENT: FF-AB & Veidekke AB
SIZE: 17 300 m²
Status: COMPLETED