En km norr om Uppsala city planeras projektet ligga - i Kapellgärdet. En nybyggnad av 158 lägenheter, två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, nordens största, och en förskola med fyra avdelningar. Projektet är ritat av AML Arkitekter och 
byggstart för projektet är i december 2017 med beräknat färdigställande i december 2020.
​​​​​​​
Beställare: FF-AB
Entreprenör: Veidekke AB
BTA: 17 300 m²
Status: Färdigt